Yhteystiedot

Kaupunginkanslia
Talous- ja suunnitteluosasto, strategiat ja kehitys
Suunnittelija Riikka Karjalainen
PL 20, 00099 Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristön toimiala
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Johtava tonttiasiamies Miia Pasuri
PL 2214, 00099 Helsingin kaupunki
Sähköposti: miia.pasuri (at) hel.fi