Toteutustavat

Taustaa kehittämisteemalle

Tuottajamuotoinen rakentaminen kattaa valtaosan toteutettavista kerrostaloista. Viime vuosina tuottajamuotoisen toteutustavan rinnalle on kehittynyt tilaajalähtöisiä variaatioita. Arabianrantaan toteutettu Loppukiri-hanke on esimerkki rakennuttajan toteuttamasta hankkeesta, jossa hankkeen käynnistävänä tahona toimi tulevien asukkaiden muodostama ryhmä.

Rakennuttajakonsulttivetoiset hankkeet haastavat totutut vastuu- ja valtarajat nyt myös kerrostalorakentamisessa. Ryhmärakennuttamisessa joukko tavallisia kansalaisia pyrkii ryhmänä vaikuttamaan omiin asumisratkaisuihinsa lähtemällä mukaan rakentamishankkeeseen jo sen varhaisessa vaiheessa. Ryhmärakennuttamisella saadaan aikaan säästöjä kustannuksissa ja samalla tuotetaan asukkaan tarpeita ja toiveita vastaavia asuntoja.

Hankekohtaisia kehittämisteemoja

  • rakennuttajien kohderyhmäsuunnatut konseptit
  • rakennuttajakonsulteille luovutetut tontit
  • kuluttajaryhmille luovutetut tontit
    - yhdistävänä tekijänä harrastuneisuus, kieli, ikä yms.

Teemojen kohdentaminen alueille

  • täydennysrakentamisessa
  • projektialueilla

Toteuttamiskeinot

  • Suoravaraus (esim. hakijan aloitteesta)
  • Kehittämisvaraus
  • Tontinluovutuskilpailut