Talotyypit

Eri talotyyppien yhdistelmillä moni-ilmeistä asuinympäristöä

Lähes kaikki (99 prosenttia) Helsingissä vuosina 1995–2007 rakennetuista kerrostaloista olivat lamelli- tai pistetaloja. Lisäksi tehtiin muutamia sivu- ja keskikäytävätaloja.

Tehokkuusvaatimusten myötä piste- ja lamellitalot edustavat erilaisia käytävämuunnoksia, ja niiden voidaan katsoa osittain menettäneen parhaimmat ominaisuutensa. Käytävätalojen mahdollisuuksia ja positiivisia erityispiirteitä ei ole kuitenkaan juurikaan hyödynnetty.

Kerrostaloasumista on mahdollisuus monipuolistaa kaikissa kerrostalotyypeissä ja niiden yhdistelmissä mittakaavan, massoittelun, ilmiasun, liikennetilojen, ulkotilojen sekä monien muiden ominaisuuksien variaatioiden kautta.

Vallitsevat tehokkaat piste- ja lamellitalot on jalostettu niin tehokkaiksi, että poikkeavien talotyyppien käyttö vaatii totuttujen käytäntöjen kyseenalaistamista esimerkiksi porrashuoneiden tehokkuuden, asuntotyyppijakaumien sekä joidenkin asumista koskevien sääntöjen ja määräysten osalta.

Erilaiset talotyypit mahdollistaisivat pientalomaista asumista kerrostalossa

Eri talotyyppien mahdollisuuksia tulisi hyödyntää kaupunkirakenteellisen sijainnin sekä paikan ja ohjelman tarjoamien erityispiirteiden tukena. Eri talotyyppien yhdistelmät muodostavat parhaimmillaan moni-ilmeistä ja tunnistettavaa asuinympäristöä.

Yhdistelmissä voi olla erilaisia huoneistojen sijoittumisen periaatteita, jotka tuovat mielenkiintoa myös ulkoarkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan.

Erilaiset talotyypit ja niiden yhdistelmät mahdollistavat erilaisia huoneistoja ja tarjoavat mahdollisuuksia pientalomaisten ominaisuuksien kehittämiseen kerrostaloasumisessa.

Asuinkerrostalojen rakentamisen ohjauksen kustannustarkasteluja (PDF)