Säilytys- ja varastotilat

Säilytys- ja varastotilojen suunnittelu kaipaa uusia ratkaisuja 

Koska asuntojen myyntitilanteessa asunnon ulkopuolisia säilytys- ja varastotiloja ei aina osata kysyä tai niitä ei koeta merkityksellisiksi, on niiden jättäminen pois helppo keino alentaa rakennuskustannuksia. Säilytystiloihin kohdistuu kuitenkin yhä kasvava tarve.

Ympäristöministeriön vuonna 2005 laatiman kyselyn mukaan kerrostaloasunnon hankkineiden mielestä vain makuuhuoneen koko ja kalustettavuus sekä talon yhteinen piha ansaitsevat huonommat arvosanat kuin asuntokohtainen kellarikomero. Asunnon säilytystiloihin erittäin tyytyväisiä ilmoitti olevansa vain noin 13 prosenttia vastaajista.

Uudenlaiset säilytystilat lisäävät asumismukavuutta

Väestönsuojan rakentamisvelvoite ohjaa toteuttamaan irtaimiston säilytystä varten toteutettavat varastot keskitetysti. Keskistetyt ratkaisut eivät käytettävyydeltään ole optimaalisia: varastot sijaitsevat usein kaukana asunnoista ja niiden käyttäjäryhmät ovat suuria, eikä lukituksilla kyetä osittelemaan käyttäjäryhmiä pienempiin ryhmiin, vaikka näin voitaisiin parantaa tilojen säilytysturvallisuutta.

Asuntojen sisäiset varastotilat on huokeinta toteuttaa erilaisin tehdasvalmisteisin kiintokalustein. Vaatehuoneisiin tarvittava ilmanvaihto nostaa investointikustannuksia. Kiintokalusteissa ei kuitenkaan voida säilyttää isoja tai likaisia tavaroita. Erilaiset vaatehuoneet, lähivarastot, ulkoiluvälinevarastot sekä autonrenkaiden säilytysratkaisut odottavat innovatiivisia uudenlaisia ratkaisumalleja.

Rakennusvalvontavirasto on antanut vuonna 2004 kerros- ja rivitalojen yhteistiloja koskevan ohjeen. Ohje määrittää ns. normaalituotannolle tavanomaisen kerrostalon yhteistilojen laadun ja määrän.

Selvitettäviä ja ratkaistavia asioita

Hankekohtaisia kehittämisteemoja

 • Valittujen kohderyhmien mukainen tilojen ohjelmointi
 • Asunnon sisäiset varastotilat, kaapistot ja vaatehuoneet
 • Lähivarastot, ns. puhtaat varastot
 • Lastenvaunuvarastot
 • Ulkoiluvälinevarastot
 • Irtaimistovarastot
 • Likaiset varastot

Teemojen kohdentaminen alueille

 • Uudis- ja täydennysrakentaminen

Toteuttamiskeinot

 • Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistuminen
 • Kohderyhmien määrittely
 • Kannustavat teemakilpailut
 • Suunnittelukilpailut
 • Tontinluovutuskilpailut
 • Kehittämishankkeet, kehittämisvaraussopimukset

Urba – urbaanin asumisen uudet konseptit