Rakenteelliset ratkaisut

Taustaa kehittämisteemalle

Kerrostalojen kantavat rakenteet toteutetaan Suomessa pääsääntöisesti betonista. Rakennus-teollisuus RT:n laskelmien mukaan betonin osuus kerrostalojen runkomateriaaleista on 95 %. (Koskela, Korhonen, Seppälä, Häkkinen, Vares, 2011).

Erilaiset uudet rakennusmateriaalit ja toteutusmenetelmät voisivat mahdollistaa vaihtoehtoja Suomessa vallalla olleisiin rakentamistapoihin ja menetelmiin. Uusilla materiaaleilla voidaan uudistaa paitsi rakennusten kaupunkikuvallista ilmettä, luoda myös asuttavuudelle uusia mahdollisuuksia. Kaupunkikuvallisista mahdollisuuksista mainittakoon mm. erilaiset erkkerit ja ulokkeet, joiden toteuttaminen puurakenteeseen tai teräskennorakenteessa voi saada aivan uuden kustannusrakenteen kuin betonista toteutettaessa. Erkkereiden ja ulokkeiden käyttö tuottaa tilakokemukseltaan rikkaita asuntoja. Toteutetuista puukerrostaloista on myös saatu viitteitä betonitaloja pehmeämmästä akustiikasta. Materiaalien ympäristövaikutukset ovat hyvin erilaiset. Puurakentamisen etuna voidaan pitää materiaalin keveyttä ja hiilijalanjäljen pienuutta. Materiaalien välinen kilpailu voi edistää myös rakennusalan kotimaisten suhdanteiden vakautta sekä alan yleistä kilpailua. Eri materiaalitoteutusten mahdollistaminen edellyttää rakennuttamisprosessien uudistamista ja kilpailuttamisen laatumäärittelyjen kehittämistä.

Alueellisia kehittämisteemoja

 • alueelliset teemat: mm. Myllypuron puukylä

Hankekohtaisia kehittämisteemoja

 • hankekohtaiset rakenneratkaisut
  - puu
  - teräskennorakentaminen
  - liittorakenteet

Teemojen kohdentaminen alueille

 • täydennysrakentamisessa
 • projektialueilla

Toteuttamiskeinot

 • Suoravaraus (esim. hakijan aloitteesta)
 •  Kehittämisvaraus
 • Tontinluovutuskilpailut