Pysäköintiratkaisut

Innovatiiviset pysäköintiratkaisut kustannusten hillitsemiseksi

Helsingissä pyritään tehokkaaseen maankäyttöön. Tämä edellyttää yhä useammin pysäköinnin järjestämistä keskitettyihin alueellisiin pysäköintilaitoksiin tai tonttikohtaisen pysäköinnin toteuttamista maan alle. Näiden ratkaisujen kustannukset muodostuvat kuitenkin erittäin korkeiksi.

Pysäköinnin järjestämisestä aiheutuvat kulut ovat usein merkittävimpiä asuntojen hintaa nostavia tekijöitä. Kalliit pysäköintiratkaisut voivat muodostua vuokra-asuntotuotannon esteeksi. Tarvitaan innovatiivisia ja kustannustehokkaita pysäköintiratkaisuja sekä uusia ideoita vanhojen jo olemassa olevien ratkaisujen jatkokehittämiselle.

Selvitettäviä ja ratkaistavia asioita

Kaupungin linjausten kehittäminen

 • Kaupungin mahdollisuudet osallistua pysäköinnin järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin omistamillaan alueilla/tonteilla, joilla pysäköintiratkaisut muodostuvat kustannuksiltaan korkeiksi, mutta rakennustehokkuutta ja näin myös kaupungin tuloa lisääviksi
 • Velvoiteautopaikkojen määrää koskevien normien kehittäminen
 • Mahdollisuus kohdistaa pysäköinnin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset mahdollisimman täysimääräisenä käyttäjille

Alueellisia kehittämisteemoja

 • Vuoroittaispysäköintiratkaisujen kehittäminen
 • Kadunvarsipysäköinnin kehittäminen
 • Vaihtoehtoisten pysäköintiratkaisujen kehittäminen

Hankekohtaisia kehittämisteemoja

 • Tilaa säästävät pysäköintiratkaisut, innovatiiviset ratkaisut (esim. automatisoitu pysäköinti)
 • Kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja kustannustehokas maanpäällinen pysäköintilaitos
 • Pysäköintilaitoksen/paikkojen innovatiivinen integroiminen asunto-, toimisto- tai liikerakennukseen
 • Kustannustehokkaiden ja toimivien rakennusteknisten ratkaisujen kehittäminen autopaikkojen toteutuksessa

Teemojen kohdentaminen alueille

 • Kaupungin omat kohteet (esim. liityntäpysäköintitontit, katualueet)
 • Jätkäsaari, Hernesaari, Kalasatama ja muut tiiviisti rakennettavat alueet

Toteuttamiskeinot

 • Kaupungin omista kohteista järjestettävät arkkitehtuurikilpailut/ideakilpailut
 • Kehittämisvaraus
 • Tontinluovutusehdot

 

Asuinkerrostalojen rakentamisen ohjauksen kustannustarkasteluja (PDF)

Jätkäsaaren syke -hankintaklinikan loppuraportti (PDF)