Pihat

Perinteisten pihojen rinnalle käyttäjälähtöisiä ratkaisuja

Pihojen suunnittelu on jäänyt verraten vähälle huomiolle asuntosuunnittelun yhteydessä. Kaupunkirakenteen tiivistyessä ja rakentamisen tehostuessa luonnonympäristöön sijoittuvia pihoja on entistä vähemmän, pihojen koko pienenee ja kansipihojen osuus kasvaa.

Pihasuunnittelun lähtökohdat muuttuvat komplisoiduiksi, ja suunnittelu vaatii entistä enemmän paneutumista ja ammattitaitoa. Perinteisten pihojen rinnalle tarvitaan uusia ennakkoluulottomia paikasta ja käyttäjistä lähteviä ratkaisuja.

Rantarakentamisen ohjeisto (PDF)

Urba – urbaanin asumisen uudet konseptit