Merenrantarakentaminen

Asumista veden äärellä

Helsingissä rakennetaan 2010-luvulla kolme suurta ranta-aluetta, Jätkäsaari–Hernesaari, Kalasatama ja Kruunuvuorenranta, sekä lisäksi joitakin pienempiä meren rannalle sijoittuvia kohteita, mm. Koivusaari.

Näillä alueilla tulevat ajankohtaisiksi uudet veteen liittyvät ratkaisut kuten omarantaiset ja veden päälle ulottuvat asuinrakennukset sekä kelluvat asunnot ja asuntolaivat.

Selvitettäviä ja ratkaistavia asioita

Kaupungin linjauksien kehittäminen

Rantarakentamisen ohjeisto (PDF)

Alueellisia kehittämisteemoja

 • Omarantaisiin ja veden päälle rakennettaviin kerrostaloihin varautuminen sopiville paikoille asemakaavoissa
 • Merelliseen ilmastoon liittyvät vaatimukset
 • Rannan julkisuuden säilyttäminen
 • Tulvatorjuntaan liittyvät järjestelyt

Hankekohtaisia kehittämisteemoja

 • Veden äärelle ja päälle rakentamisen etujen hyödyntäminen asumisessa
 • Lattiatason korkeuden ja veden pinnan välisen tasoeron ratkaisut
 • Yhteisen pihan ja asuntokohtaisten pihojen suhde veteen
 • Pysäköintiratkaisu
 • Veteen ulottuvien rakenteiden tekniset ratkaisut
 • Merelliseen ilmastoon liittyvät tekniset erityisratkaisut

Teemojen kohdentaminen alueille

 • Kalasatama
 • Jätkäsaari 
 • Kruunuvuorenranta 
 • Muut meren äärelle rakennettavat kohteet

Toteuttamiskeinot

 • Tontinluovutuskilpailu