Kohtuuhintaisuus

Keinoja asumiskustannusten hillitsemiseen


Pääkaupunkiseudun asumisen korkea hintataso pakottaa ihmiset muuttamaan yhä kauemmaksi työpaikoista. Tämä johtaa yhä pidempiin ja hankalampiin työmatkoihin. Myös asiointi- ja vapaa-ajanmatkat pitenevät, ja henkilöauton käyttö lisääntyy. Pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteen tiivistäminen vie rakentamisen yhä huonommille maapohjille ja rakennettavuudeltaan vaikeammille tonteille.

Uudistuotannon asumiskustannusten tulee olla kohtuullisia ja asukkaiden maksukykyä vastaavia. Keinoja kustannusten hillitsemiseen on etsittävä sekä erilaisista sääntelytoimenpiteistä että tuotantokustannuksia alentavista toteutusmenetelmistä. Myös toimiva kilpailu kohtuullistaa hintoja.

Selvitettäviä ja ratkaistavia asioita

Kaupungin linjauksien kehittäminen

 • Tonttien vuokraus- ja myyntihinnoittelu
 • Asunnon hinnasta irrotettavat, erikseen rahoitettavat kustannukset
 • Maapohjakustannukset, kaupungin osallistuminen kustannuksiin
 • Pysäköintijärjestelyjen kustannukset, kaupungin osallistuminen kustannuksiin maankäytön tehostamisen ansiosta
 • Rahoituskustannusten vaikutus asuntojen ja vuokrien hintoihin, uusien rahoitusmuotojen kehittäminen ja vanhojen parantaminen
 • Kilpailun edistäminen
 • Kaupungin oman tuotannon hyödyntäminen kehittämistyössä
 • Yleishyödyllisten toimijoiden lisääminen markkinoille

Alueellisia kehittämisteemoja

 • Kaavoituksen kustannustietoisuus
 • Maaperän laatu: oikea kaava oikealle paikalle
 • Tarpeettomien kaavamääräysten välttäminen
 • Kevennetyt kaava- ja rakennusmääräykset
 • Toteutuksen nopeuttaminen
 • Kumppanuuskaavoitus

Hankekohtaisia kehittämisteemoja

 • Suunnitteluratkaisujen kilpailutettavuus: tuotteista tai urakoitsijoista riippumattomat suunnitteluratkaisut
 • Toisto ja sen muuntelu
  1. Alueella: sama talo voi toistua alueella useilla erillisillä tonteilla, variaatio voi liittyä esim. pintarakenteisiin, pohjia toistetaan
  2. Tontilla: Saman rakennuksen toistaminen tontilla on tavanomaista toistoa 
  3. Rakennuksen massoittelussa: toistoa voi hyödyntää rakennuksen eri osissa: lamellit, erkkerit, esivalmisteiset tilaelementit (esim. kontit katolla) 
  4. Rakennusosissa: ikkunat, parvekkeet, katokset, tilaelementtien käyttö, toiminnalliset ja rakenteelliset innovaatiot, yhteistilat asuntojen jatkeena, uudet urakkamuodot

Teemojen kohdentaminen alueille

 • Koskee tuettua ja ohjattua asuntotuotantoa: vuokra, Hitas
 • Kehittämishankkeiden hallittu hajasijoitus
 • Hankkeet ohjataan eri puolille kaupunkia
 • Sekoittamisperiaate: huolehditaan alueiden asuntotarjonnan monipuolisuudesta sekä uudisrakentamisessa että täydennysrakentamisessa
 • Vaikeasti markkinoitavissa kohteissa kohtuuhintaisuus tärkeää

Toteuttamiskeinot

 • Teemalliset tontinluovutukset
 • Alueellinen ja hankekohtainen kohtuuhintaisuuden profilointi
 • Sekatalot: kustannusten jyvittäminen hankkeen sisällä kohtuuhintaisten tuotteiden varmistamiseksi
 • Alueelliset toteuttamissopimukset: kohtuuhintaisten tuotteiden osuuden sisällyttäminen sopimuksiin
 • Omatoimisen rakennuttamisen tukeminen ja kannustaminen
 • Yhteistyö toimijoiden kesken

Asuinkerrostalojen rakentamisen ohjauksen kustannustarkasteluja (PDF)

Urba – urbaanin asumisen uudet konseptit