Asuntokohtaiset ulkotilat

Asuntokohtaisilla ulkotiloilla lisätään viihtyvyyttä

Urbaanissa ympäristössä asuntokohtaiset ulkotilat ovat asumisviihtyvyyden kannalta olennaisia. Asuntokohtaisilla ulkotiloilla on mahdollisuus laajentaa asunnon lähireviiriä ja omavaraisuutta.

Parvekkeiden yksipuolinen ulkonäkö ja vakiototeutus toistuvat kaupunkikuvassa hallitsevina. Kerrostaloasumisen ulkotiloihin tulisi etsiä monipuolisia vaihtoehtoja ja ilmeitä.

Talotyypistä riippumatta parvekkeet, ranskalaiset parvekkeet, terassit maantasossa ja katoilla, asuntopihat, erkkerit, viherhuoneet ja lasikuistit antavat monenlaisia mahdollisuuksia eri asuntojen ilmiasuille, sisällöille ja liittymiselle ulkotiloihin.

Ensimmäisen kerroksen asunnoissa on erityisen hyvät mahdollisuudet kehittää asuntoihin liittyviä ulkotiloja ja korostaa pihakontaktia. Yhteiskäyttöiset ulkotilat asuntokohtaisten ulkotilojen ohella lisäävät käytettävien ulkotilojen monipuolisuutta ja laatua.