Asunnot

Asukkaille vaihtoehtoja ja vaikutusmahdollisuuksia

Pääkaupunkiseudun asuntotarjonta on 1990-luvun alussa aloitetusta määräysten normiohjauksen keventämisestä huolimatta varsin yhdennäköistä ja vaihtoehdotonta. Ympäristöministeriön vuonna 2005 julkaiseman tutkimuksen mukaan jopa 30 prosentilla uusia asuntoja hankkineista olisi esittää toiveita, joihin nykytarjonta ei vastaa.

Tämä tarvitsijajoukko ei ole yhtenäinen ryhmä, vaan toiveet ja odotukset sekä tarpeet jakavat asukkaat yhä erilaistuneempiin osajoukkoihin. Vaihtoehtojen tarjoaminen voidaan toteuttaa joko erilaistamalla tuotetta tai lisäämällä asukkaan vaikutusmahdollisuuksia rakentamisprosessin keinoin.

Urba – urbaanin asumisen uudet konseptit