Asumista palvelevat tilat

Pientaloasumisen hyvät puolet myös kerrostaloihin

Kerrostaloissa on usein kaikille asukkaille yhteisiä tiloja. Vähimmillään yhteiset tilat käsittävät rakennuksen teknisen toimivuuden kannalta tarpeelliset tekniset tilat sekä porrashuoneet ja käytävät. Näiden lisäksi vakiintuneena käytäntönä on tarjota asukkaille erilaisia asunnon ulkopuolisia varastoja sekä kokoontumis- ja harrastetiloja.

Asumista palvelevat asunnon ulkopuolella sijaitsevat tilat voivat olla kerrostalojen vahvuus. Tätä ei kuitenkaan osata hyödyntää asuntojen markkinoinnissa. Kerrostalojen vetovoimaisuuden kehittäminen voisi tarkoittaa pientaloasumisen hyvien puolien yhdistämistä kerrostalojen hyviin ominaisuuksiin.

Vertailussa pientaloasumiseen kerrostalo tarjoaa paremmat mahdollisuudet yhteiselle toiminnalle, mutta häviää usein yhteisten tilojen hankalan käytettävyyden vuoksi. Esimerkiksi varastotilat voivat sijaita kaukana omasta asunnosta, tai saunaosaston varausjärjestelmien joustamattomuus voi karkottaa potentiaalisia käyttäjiä. Asumista palvelevissa tiloissa on kuitenkin paljon kehittämispotentiaalia.

Asuinkerrostalojen rakentamisen ohjauksen kustannustarkasteluja (PDF) 

Urba – urbaanin asumisen uudet konseptit

Jätkäsaaren syke -hankintaklinikan loppuraportti (PDF)