Asukaslähtöisyys

Kasvavana trendinä asukkaiden tarpeiden huomiointi

Rakentamisen asukaslähtöisyys on voimakkaasti kasvava trendi, joka tarkoittaa asukkaiden tarpeiden parempaa huomioon ottamista sekä toimivien, edullisten ja kestävien ratkaisujen löytämistä, kehittämistä ja tarjoamista.

Asumista koskevat tarpeet ja toiveet vaihtelevat asukkaan elämäntilanteen, iän, talouden koon ja perhetilanteen mukaan. Myös yhteiskunnan kulttuurinen eriytyminen ja elämäntyylittely vaikuttavat asumisen valintoihin aikaisempaa vahvemmin. (Lähde: Askelmerkkejä asumisen mallimaahan, Hyvä asuminen 2010, loppuraportti elokuu 2007)

Asukaslähtöisyyttä voidaan lähestyä esimerkiksi monimuotoistamalla tarjontaa vastaamaan eri segmenttien tarpeita ja toiveita. Asukasnäkökulma voidaan ottaa mukaan myös muuttamalla prosesseja siten, että lisätään asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia jo tuotannon varhaisessa vaiheessa. 

Esimerkkeinä tällaisista muutoksista voidaan pitää mm. sarjaräätälöintiin (ns. massakustomointi) perustuvan Plus-koti -konseptin mukaisia asiakkaille tarjottavia valintapaletteja tai ns. uusloft-hankkeita.

Selvitettäviä ja ratkaistavia asioita

 • Kaupungin linjausten kehittäminen
 • Helsinkiläisten asukasryhmien profilointi
 • Alueellisia kehittämisteemoja
 • Vastuurajat
 • Uusloft
 • Asiakassegmentoinnit

Hankekohtaisia kehittämisteemoja

 • Urakoitsijoiden vuosisopimukset
 • Pitkiin sarjoihin perustuvat hankintaprosessit
 • Hinnoittelu
 • Teemojen kohdentaminen alueille
 • Uudis- ja täydennysrakentaminen
 • Toteuttamiskeinot
 • Yhtiövastikkeen määräytymisperusteiden muutokset