Teemat

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa on kehittämisteemoja, jotka on tarkoitettu kaikille kerrostalorakennuttajille ja -rakentajille.

Teemoissa esitetyt kehittämisideat ovat vapaasti hyödynnettävissä rakennushankkeiden kehittelyssä, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Teemoja täydennetään uusien ideoiden syntyessä ja jatkokehittämisen kautta. Rakennuttajilla ja rakentajilla on mahdollisuus esittää kehittämisteemoja.

Kehittämisteemojen sisällä ideat on jaettu kaupungin toimesta selvitettäviin ja suunnitteluprojektissa selvitettäviin teemoihin.