Mukaan ohjelmaan

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan hyväksyttyjen hankkeiden tulee liittyä yhteen tai useampaan ohjelman kehittämisteemoista.

Ohjelmassa esitettyjen teemojen lisäksi rakennuttajat, rakentajat, asukasryhmät sekä muut tahot voivat tehdä aloitteita kehittämisteemoista. 

Ohjelmaan haetaan lomakkeella, hankkeen hyväksyy ohjelman työryhmä ja hankkeen etenemistä seurataan.

Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana noin 15 hanketta ja ne sijoittuvat eri puolille Helsinkiä.

Kehittämisteemaan liittyvä hankeidea tai uusi teema, johon hankeidea liittyy, esitellään kaupungille hakulomakkeessa. Kaupunki tutkii ja selvittää esitetyt hankeideat kulloinkin käytettävissä olevin resurssein ja virastojen yhteistyönä.

Hankehakemukset käsittelee ja päätökset ohjelmaan hyväksymisestä tekee kaupungin nimeämä Kehittyvä kerrostalo -työryhmä. Etusijalle asetetaan ne hankeideat, jotka edistävät parhaiten kaupungin asettamia asuntopoliittisia tavoitteita.

Hankeideoita voi esittää myös aluerakentamisprojekteille. Kehittyvä kerrostalo -hankkeeksi hyväksyminen riippuu toteutettaviksi esitettävien kehittämisideoiden kokonaisuudesta.

Tontinluovutuskilpailuissa vireille tulevat hankkeet

Kaupungin aloitteesta Kehittyvä kerrostalo -hankkeet tulevat vireille pääsääntöisesti tontinluovutuskilpailuissa. Kehittämisteema ilmoitetaan kilpailuohjelmassa ja se on vähintään yksi kilpailun ratkaisuperusteista, jonka painoarvo määritellään kilpailukohtaisesti.

Kehittyvä kerrostalo -työryhmä osallistuu kilpailuohjelman laadintaan ja kilpailuehdotusten arviointiin. Kilpailun voittajaa koskevat ohjelman seurannan ja toteutuksen ohjeet.

Hakulomakkeet ja ohjeet niiden toimittamiseksi löytyvät osiosta Hae ohjelmaan.