Urbaanit lapsiperheet

Tunnus
keh 2015-1
Aikataulu

2015–2017 

Hyväksymisvuosi

2015

Valmistumisvuosi

2017

Teema
Sijaintialue

Kalasatama

Toteuttaja

A-Kruunu Oy

Yhteistyötahot

Serum Arkkitehdit Oy
Aalto-yliopisto, Johanna Lilius

Tavoitteet

Lapsiperheiden sijoittuminen kantakaupunkiin on kasvussa Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on kasvava kysyntä kohtuuhintaiselle asumiselle. Perhemuodoissa on tapahtunut muutos, joka ei toistaiseksi ole heijastunut asumisratkaisuihin. Hankkeen alussa tehdään yhteenveto urbaanien lapsiperheiden asumisen muuttuneista tarpeista. Hankittua tietoa sovelletaan suunnittelussa. Selvitysvaiheessa kartoitetaan kehittämisen ydinteemat. Ydinteemoilla varmistetaan, että suunnittelu vastaa lapsiperheiden asumisen kannalta oleellisiin kysymyksiin.

Alustavia suunnittelun painopisteitä ovat mm. yhteistilat ja perheiden kohtaamispaikat, sisäänkäynnit säilytystiloineen ja kuraeteisineen, piha-alueiden ympärivuotisen käytön parantaminen sekä asuntopohjien joustavuus esimerkiksi vuorottelevan vanhemmuuden ja viikoittain vaihtelevan perhekoon mukaan.

Suunnitteluratkaisuissa pyritään innovatiivisuuteen, korkealuokkaiseen arkkitehtuuriin, kohtuuhintaisiin rakentamis- ja asumiskustannuksiin sekä sosiaalisesti monipuoliseen ja yhteisölliseen kokonaisuuteen.

Kuvagalleria

Seuranta

Suunniteltu tulosten todentamistapa on raportti, joka sisältää

  • yhteenvedon projektissa käytetystä ja kerätystä tutkimustiedosta
  • korttelin ja talotyypin perusperiaatteiden ja ominaisuuksien havainnollistamisen
  • kustannustarkastelun yhteenveson
  • asukaskyselyn tai muun seurannan rakennetussa korttelissa

Urbaanit lapsiperheet -hankkeen välivaiheen selvitys 19.10.2016 (PDF)