Ryhmävuokraus

Tunnus
keh-2016-5
Aikataulu

2016 –

Hyväksymisvuosi

2016

Valmistumisvuosi
Teema
Sijaintialue

Kruunuvuorenranta

Toteuttaja

A-Kruunu Oy

Yhteistyötahot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ryhmävuokra-asumiskonseptia. Tavoitteena on kehittää kohtuuhintaiseen, korkotuettuun asuntotuotantoon pääasiassa yhden hengen asuntokunnille suunnattu sosiaalisen kerrostaloasumisen malli, jossa ryhmä toisilleen ennalta tuttuja tai tuntemattomia ihmisiä jakaa vuokra-asunnon.

Konseptin keskeisenä tavoitteena on tilaratkaisuiltaan uusien asuntotyyppien kehittäminen, jossa yksityistä ja jaettua tilaa yhdistetään siten, että asukkaille pystytään tarjoamaan yksiön vuokratasoa vastaavalla vuokralla enemmän ja monipuolisempia tiloja. Jaetut asuintilat luovat puitteet sosiaalisten asuinyhteisöiden synnylle, mikä on tärkeä osa konseptia.

Asumiskonseptin kehitystyössä tutkitaan sijainnin vaikutusta ryhmäasumisen kiinnostavuuteen, ryhmävuokraukseen soveltuvia tilallisia malleja, muuntojoustavuutta, asukasvalinnan mekanismeja ja vuokraamiskäytäntöjä.

Kuvagalleria

Seuranta

Pilottikohteen toteuttamisen ja asukasryhmien muodostumista seurataan. Tavoitteiden toteutumista ryhmäasumisessa seurataan tilojen, asumiskokemusten, asukasvaihtuvuuden, vuokrauskäytäntöjen ja huoltotoimenpiteiden osalta. Kustakin osakokonaisuudesta laaditaan väliraportti, jotka kootaan yhdeksi julkaisuksi.