Puu- ja betonirakentamisen vertailu

Tunnus
keh 2013-1
Aikataulu

2015–2017

Hyväksymisvuosi

2015

Valmistumisvuosi

2017

Teema
Sijaintialue

Kuninkaantammi

Toteuttaja

Rakennusliike Reponen, A-Kruunu; Yrjö ja Hanna -säätiö

Yhteistyötahot

VTT
Mittaviiva OY
RF Sensit Oy

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on verrata puurunkoisen ja betonirunkoisen asuinkerrostalon eroja suunnitteluvaiheessa, rakentamisvaiheessa ja käytön aikana. Kahden tontin yhtenevät asemakaavamääräykset ja kiinteistöjen lopullisten omistajien asettamat tilaohjelmatavoitteet tukevat tämän tutkimushankkeen onnistumista.

Tutkimuksessa verrataan suunnitteluun ja rakentamiseen käytettyä aikaa, rakennusten hiilijalanjälkeä, rakenteiden sisällä tapahtuvia kosteuksien muutoksia käyttöönoton jälkeen sekä asukastyytyväisyyttä.

Molemmille tonteille sijoittuu maanalainen autohalli ja kellaritiloja. Nämä rakenteet toteutetaan molemmilla tonteilla betonirakenteisina samanlaisella rakennejärjestelmällä. Tästä syystä vertailu aloitetaan ensimmäisestä asuinkerroksesta, koska vasta siinä rakennejärjestelmät eroavat toisistaan. Tutkimusohjelman alkaessa molemmat työmaat ovat lähes omia työmaitaan, sillä materiaalivirrat tulevat eri toimittajilta ja työmaalogistiikkakin poikkeaa toisistaan täysin.

Kuvagalleria

Seuranta

-