Puisten tilaelementtien käyttö kerrostalotuotannossa

Tunnus
keh 2012-1
Aikataulu

Tontti varattu 2011

Hyväksymisvuosi

2013

Valmistumisvuosi

2015

Teema
Sijaintialue

Kivikon Kivijalkatie, 47079/5

Toteuttaja

Suomen Aktiivtalo Oy

Yhteistyötahot

Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit

Tavoitteet

Yhtiö on kehittänyt  teknologiaperusteisen konseptin Hitas-hintatason asuinkerrostalojen tuottamiseen kuluttajille ja vuokra-asuntoyhtiöille.

Projektin avulla selvitetään sekä 1) tehdasolosuhteissa esivalmistettujen puisten tilaelementtien hyödyntäminen kerrostalorakentamisessa että  2) tavaravirtojen kuivaketjun hallitseminen koko rakentamisen prosessissa.  

Ratkaisulla pyritään kustannustehokkuuteen, tuottavuuden kasvuun ja kosteusriskien eliminoimiseen. Projektin yhteydessä selvitetään myös uusien rakennusteknisten ratkaisujen kehittämistä.

Kuvagalleria

Seuranta

Hanketta seurataan aktiivisesti ja raportoidaan saatuja kokemuksia kerrostalotuotannon kehittämiseksi.