Modulaarinen esivalmistettu kerrostalo

Tunnus
keh-2010-2
Aikataulu

Rakentaminen 2011 – 2012

Hyväksymisvuosi

2010

Valmistumisvuosi

2012

Teema
Sijaintialue

Myllypuro

Toteuttaja

Rakennuttaja: TA-asumisoikeus

Rakentaja: NEAPO Oy

Yhteistyötahot

KVR urakoitsija: NEAPO Oy

Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto Hedman&Matomäki Oy

Tavoitteet

Tavoitteena oli rakentaa maan ensimmäinen modulaarinen kerrostalo maailman suurimmista esivalmistetuista asuntomoduuleista. NEAPO Oy on kehittänyt FIXCEL® teräskennoinnovaatioon perustuvaa moduulirakentamista.

TA-asumisoikeusasunnot rakennettiin, sisustettiin ja kalustettiin valmiiksi tehtaassa siten, että yksi asunto oli yksi moduuli. Myös hissitorni ja porraskäytävämoduulit valmistettiin vastaavalla tavalla. Moduulit koottiin tontilla kerrostaloksi ja rakennus viimeisteltiin paikan päällä.  

Kuvagalleria

Seuranta

Todentaminen tapahtuu valmiin ja laadukkaan rakennuksen muodossa.  Hankkeen yhteydessä kootaan käsikirjamaista materiaalia rakentamisesta. 

Hanke liittyy erityisesti NEAPO:n teknologian ja moduulirakentamisen tekniseen kehittämiseen. Rakennuslupavaihetta ovat edeltäneet useita vuosia jatkuneet erilaiset testaukset ja optimaalisten rakenteiden valinnat. NEAPO on toteuttanut useita erilaisia hankkeita viime vuosien aikana kuten päiväkodin, kelluvan huvilan ja hissi- sekä porrastorneja. Hankkeet ovat olleet tärkeitä askeleita kohti suurempaa kokonaisuutta - kerrostaloa.

Hankkeen suunnitteluprosessi on tutkittu erilaisia arkkitehtonisia ratkaisuja. Tontin ja ympäristön vaatimukset ovat olleet tiukat ja modulaarisia rakenteita on tutkittu monipuolisesti. Rakennuslupa vaiheeseen hioutunut ratkaisu yhdistää teknisen perusratkaisun paikkaan sovitettuun arkkitehtuuriin. Prosessissa kertyneen uuden tiedon myötä seuraavissa kerrostalokohteissa kehitetään NEAPOn teknologian ja monimuotoisemman rakennuksen massoittelun mahdollisuuksia.