Merenkulkijanranta

Tunnus
keh-2009-1
Aikataulu

Kutsukilpailu 2002

Suunnittelu alkoi 2003

Rakentaminen alkoi 2007

Hyväksymisvuosi

2009

Valmistumisvuosi

Alue valmis kokonaisuudessaan 2014

Teema
Sijaintialue

Lauttasaari

Toteuttaja

YIT

Yhteistyötahot

YIT Kiinteistötekniikka Oy

Arkkitehdit NRT Oy

Tavoitteet

Merenkulkijanrannan kortteli edustaa uudenlaista merellistä kaupunkiasumista Helsingissä. Kortteliin toteutettiin seitsemän taloyhtiötä, joita kaikkia yhdistää edistyksellinen ilmastointi-, lämmitys ja jäähdytystekniikka sekä upea sijainti. Ainutlaatuinen kortteli huipentuu rannassa kaksikerroksisiin, osittain veden päälle rakennettuihin arvoasuntoihin.

Tavoitteena oli toteuttaa korkealaatuiset asumisolosuhteet ekologisesti kestävällä tavalla sekä luoda asukkaalle helppokäyttöinen käyttöliittymä lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon ohjaukseen
hyödyntäen uudenaikaisen automaatiojärjestelmän mahdollisuudet. Jäähdytyskaudella hyödynnetään merivedessä olevaa energiaa.

Asukkaan käyttötottumuksia ohjataan energiaystävälliseksi järjestelmästä saatavan seurantainformaation avulla. Huoneistot on varustettu YIT Niagara automaatiojärjestelmällä, joka ohjaa keskitetysti ilmanvaihto-, lämmitys-, jäähdytys-, merivesi- ja vedenmittausjärjestelmiä. Järjestelmällä voi helpon käyttöliittymän avulla säätää tarkasti ja yksilöllisesti kaikki huoneet asukkaan oman valinnan mukaisesti.

Kiinteistö on liitetty YIT:n 24/7 Valvomopalveluun, jonka toimesta toimivuutta seurataan kiinteistö-, asunto- ja huonekohtaisesti. Järjestelmän tuottama mittaustieto tallennetaan ja analysoidaan.

Arkkitehtonisesti ja rakennusteknisesti kohde edustaa kunnianhimoista suunnittelua. Rakennuskokonaisuus muodostaa kampamaisen sommitelman, joka terassoituu rantaa kohden. Kaksikerroksisina rakennuksen uloimmat osat ulottuvat kolmena eri puikkona laiturirakenteella meren päälle. Rakennusosat kurottavat kohti maisemaa ja merenrannan vaihtelevia olosuhteita.

Kerrosalaa kohteessa yhteensä 21 000 kem², asuntoja 225 kpl.

Kuvagalleria

Seuranta

Hankkeen esittelyt Kehittyvä kerrostalo -seminaarissa 2015:

Jyrki Tasa, NRT OY (PDF)
Petri Lehtinen, Caverion Oy (PDF)
Tallenne seminaarista Helsinki-kanavalla