Jätkäsaaren sukupolvitalo

Tunnus
keh-2010-4
Aikataulu

Hanke on valmistunut vuonna 2013

Hyväksymisvuosi

2012

Valmistumisvuosi

Hanke on valmistunut vuonna 2013

Teema
Sijaintialue

Jätkäsaari

Toteuttaja

Saraco Oy

Yhteistyötahot

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Tavoitteet

Päätavoitteena hankkeessa oli kehittää konsulttivetoisesta ryhmärakentamisesta uusi toteutusmuoto kerrostalorakentamiseen. Toteutusmuodon tarkoituksena oli tuottaa asukkaille selkeä hintaetu verrattuna grynderirakentamiseen.

Saracon mallissa asukkaat toimivat asuntoyhtiön perustajaosakkaina, ja asunnon hankintahinta muodostuu hankkeen todellisten kustannusten perusteella. Tälle vastakohtana on gynderituotanto, jossa rakennuttaja pyrkii maksimaaliseen projektikatteeseen kustannussäästöillä ja mahdollisimman korkealla myyntihinnalla.
 
Muina tavoitteina oli tarjota lapsiperheille ja heidän aikuistuvalle nuorisolleen ja/tai ikääntyville vanhemmilleen asuntoratkaisuja, joita kantakaupungissa ei ole tarjolla: isohkoja perheasuntoja, joihin voi yhdistää pienemmän sivuasunnon.

www.asuntohankkeet.fi

www.ryhmarakennuttaminen.fi

Kuvagalleria