HOAS Hima miniasunnot

Tunnus
keh-2016-4
Aikataulu

2017–2018

Hyväksymisvuosi

2016

Valmistumisvuosi
Teema
Sijaintialue

Vuosaari

Toteuttaja

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS

Yhteistyötahot

Arkkitehtitoimisto Konkret Oy

Tavoitteet

Tyhjillään olevan toimistotalon muutos opiskelija-asunnoiksi. Rakennuksen normaalia suurempaa kerroskorkeutta hyödyntäen toteutetaan makuuparvellesia miniasuntoja. Kyseessä on HOASin pilottihanke. Miniasunnot tarjoavat opiskelijoille tarvittavaa yksityisyyttä kun taas monipuoliset yhteistilat tarjoavat mahdollisuuksia opiskeluun ja vapaa-ajan viettoon. Tavoitteena on yhdistelmä, joka hyödyttää asukasta enemmän kuin perinteinen kerrostalo.

Kehittämisteemoja ovat uudentyyppiset ja monipuoliset yhteistilat yhdistettyinä miniasuntoihin, rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen toteuttaminen kustannustehokkaasti, modulaarisuuden hyödyntäminen täydennysrakentamisessa sekä rakentamisen sujuvuus ja työmaa-aikainen kosteudenhallinta.

Miniasuntoihin pyritään toteuttamaan käytännölliset tila- ja säilytysratkaisut. Yhteistilat toteutetaan opiskelijoiden tarpeiden mukaisiksi. Suunnittelussa on mukana opiskelijatyöryhmä, jotta todelliset tarpeet näiden osalta voidaan kartoittaa. Suunnittelussa pyritään ennakoivuuteen, jotta rakennusvaiheesta tulee nopea ja kustannuskestävä.

Kuvagalleria

Seuranta

-