Att Helsingin Studio

Tunnus
keh-2009-4
Aikataulu

Suunnittelu 2010, rakentaminen 2011-2012

Hyväksymisvuosi

2009

Valmistumisvuosi

12/2012

Teema
Sijaintialue

Kalasatama

Toteuttaja

ATT, vapaarahoitteinen Hitas

Yhteistyötahot

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

Tavoitteet

Kalasataman autottomaan kortteliin, Studiotaloon rakennettiin autottomia Hitas-asuntoja. Kortteliin ei tullut asukaspysäköintiä, vaan sen sijaan polkupyörien säilytystilat toteutettiin pienempiin yksikköihin,  lastenvaunu- ja rollaattorivarastoista tehtiin reilut sekä yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat lähelle toteutettiin lähelle.

Autottoman elämäntavan tukemiseksi hankkeessa korostettiin polkupyörien säilytystilojen laajuutta ja saavutettavuutta. Polkupyörien sisäsäilytyspaikkoja toteutettiin 176 paikkaa (3,91 pp/asunto).

Hankkeessa kehitettiinloft-konseptia mukaillen studio-asuntoja, joissa on loft’maisia piirteitä kuten normaalia korkeampi huonekorkeus, pintojen materiaalin tuntu ja totutusta poikkeavia tilajärjestelyjä. Ikkunat ulottuvat pääosin lattiaan saakka ja komeroiden sijasta käytetään useimmissa asunnoissa vaatehuoneita. Pintojen materiaalintuntu on toteutettu mm. käyttämällä asunnon sisätiloissa osassa seiniä tiilimuurauspintoja sekä antamalla pilari-laatta rakenteen näkyä. Ratkaisu tuo tavanomaisesta karheampaa materiaalisuutta asuintiloihin ja on sisätilojen ilmeen tärkeä yksityiskohta.

Tilallista väljyyttä toteutettiin huonekorkeutta nostamalla ja jättämällä osa toimintoja rajaavista asuntojen sisäseinistä asukkaan harkinnan mukaan toteutettaviksi. Asukkaan valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi asuntojen väljyysvaihtoehtoja tarjotaan kolmen tasoisina: osa toteutettiin tilallisesti tavanomaisin asuinhuonein, osa täysin avoimina ja osa tältä väliltä. Mahdolliset väliseinien sijainnit toteutettiin esimerkinomaisesti kaikkiin asuntotyyppeihin.

Julkisivujen arkkitehtuurissa on tavoiteltu vähäeleisyyttä ja vältetty irrallisia, tämän päivän asuntorakentamiselle tyypillisiä yksityiskohtia.

Kuvagalleria

Seuranta

Hanke esitellään Kehittyvä kerriostalo -seminaarissa 2015.