Airut (aik. Low2No), Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokortteli

Tunnus
keh-2009-2
Aikataulu

Rakentaminen alkaa vuoden 2015 aikana.

Hyväksymisvuosi

2009

Valmistumisvuosi

2017

Teema
Sijaintialue

Jätkäsaari

Toteuttaja

Sitra, SRV, VVO

Yhteistyötahot

SRV, VVO, ARUP, Sauerbruch-Hutton, SARC, Vahanen ja Granlund

Tavoitteet

Sitra yhdessä SRV:n ja VVO:n kanssa on kehittänyt Low2No-konseptia, joka on kestävän suunnittelun ja rakentamisen uusi toimintamalli. Low2No tulee sanoista ”from low carbon to no carbon”. Low2No tuottaa kestävää rakennettua ympäristöä ja luo edellytyksiä ekologiselle kaupunkielämälle. Se on jatkuva kehittämishanke, joka tavoittelee vähähiilisyyden kautta asteittain hiilettömyyteen etenevää kaupunkirakentamista.

Rakennuksiin ja tekniikoihin liittyvä energiatehokkuus on osa kestävyyttä. Avainasemassa on myös sellaisten kulutustottumuksien mahdollistaminen, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia ja säästävät ympäristöä. Samalla asuinalueisiin liittyvät käsitykset muuttuvat ja syntyy uudenlaista kaupunkikulttuuria.

Jätkäsaaressa sijaitseva kortteli on ensimmäinen kohde, jossa Low2No-toimintamallia on kehitetty ja määritelty käytännössä. Kortteliin rakennettavien asuntojen ja Sitran toimitalon lisäksi sinne suunnitellaan mm. perinteisen ruokakaupan, lähiruokaa tarjoavia liikkeitä, ekopesula, yleinen sauna sekä mahdollisuuksia pienimuotoisiin kaupunkiviljelmiin.

SRV ja VVO rakennuttavat kortteliin noin 200 asuntoa ja Sitra itselleen uudet toimitilat. Asunnoista runsas puolet tulee olemaan omistusasuntoja, joista osa Hitas-rahoitteisia. Loput asunnoista ovat VVO:n vuokra-asuntoja.  Sitran toimitalon osuus on vajaa kolmannes 22 000 rakennusoikeusneliöstä, ja se tullaan rakentamaan puusta.

Energiaratkaisuina tulevat olemaan korttelia varten kehitettävä kivihiiletön kaukolämpö päälämmitysratkaisuna, vapaa maalämpö ilmanvaihdon esilämmitykseen, kaukojäähdytys tilojen jäähdytykseen ja aurinkosähkö osana korttelin sähköistystä. Helsingin Energia tuo korttelin lämmitykseen uuden kaukolämpötuotteen, jonka avulla nopeutetaan uusiutuvien ja biopolttoaineiden osuuden kasvattamista kaukolämmön tuotannossa. Kortteliin suunnitellaan myös älykäs energiaverkko ja reaaliaikainen sähkön mittaus, joiden avulla voidaan optimoida lämmön ja sähkön käyttöä ja vähentää päästöjä. Kortteli suunnitellaan siten, että päästään mahdollisimman lähelle vuonna 2021 voimaan tulevaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin nollaenergiatasoa.

Korttelia kehitetään kestävän rakentamisen kansainvälisen suunnittelukilpailun voittajatyön pohjalta. ARUP–Sauerbruch Hutton–Experientia -tiimin kumppanina ovat suomalaiset eturivin suunnittelu-toimistot SARC, Vahanen ja Granlund. Tavoitteena on käynnistää korttelin rakentaminen vuoden 2011 loppupuolella ja se valmistuu vuoden 2013 aikana.

Kuvagalleria

Seuranta

Hanketta seurataan.