Kehittyvä kerrostalo

Helsingin rakentaminen perustuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen ja hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. Asuntorakentaminen onkin Helsingissä nyt ja tulevaisuudessa pääosin kerrostalorakentamista. Kehittyvä kerrostalo -ohjelma on perustettu, jotta voidaan vastata suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin kehittämistarpeisiin.

Helsingin kaupunki omistaa valtaosan rakennusmaasta, joten kaupungilla on mahdollisuus ohjata asuntorakentamista johdonmukaisesti.

Kehittyvä kerrostalo -hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti kaupungin luovuttamille tonteille, mutta kehitysideoita voidaan hyödyntää myös yksityisille tonteille toteutettavissa hankkeissa.

Uusiin kerrostalorakentamisen kehityshankkeisiin voi tutustua hankesivuilla.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma antaa suuntaviivat kaupungin asuntorakentamiselle (PDF)